Cision Websolutions

Certyfkaty:

CERTYFIKATY

210105_certyfikat ISO 9001_2015_pl.pdf

ISO14001_0052532-EMS-ENGUS-UKAS.PDF

210105_certyfikat IATF 16949_2016_pl.pdf

Kodeks postępowania 

Kodeks postępowania dostawcy AQ

Polityka prywatnosci

POLITYKA JAKOŚCI

Polityka jakości AQ Wiring Systems STG Sp. z o. o.:

          •  Satysfakcja klientów poprzez nasze podstawowe wartości AQ i spełnienie mających zastosowanie wymagań

          •  Osobiste zaangażowanie każdego z nas poprzez ciągły rozwój i udoskonalanie

          •   Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za jakość

          Ewa Sulewska, ed. 07 / 2021-09-22

 

POLITYKA ŚRODOWISKOWA

Działalność zakładu AQ Wiring Systems STG Spółki z o.o. rozumiana jako proces produkcji wiązek i systemów kablowych, będzie prowadzona w taki sposób, aby zasoby naturalne były zachowane, a środowisko chronione, zgodnie z normą PN-EN ISO 14001: 2015.

Jako pracownicy AQ Wiring Systems STG  Spółki z o.o. zobowiązujemy się do:

- przestrzegania zasad ochrony środowiska i zapobiegania zanieczyszczeniom, na które mamy wpływ

- spełnienia zobowiązań wyznaczonych prawem w zakresie ochrony środowiska oraz spełnienia zobowiązań dotyczących zgodności

- ciągłego doskonalenia systemu zarządzania w celu poprawy środowiskowych efektów działalności (w tym redukcji zużywanej energii oraz wzrostu odzysku surowców wtórnych)

- redukcji śladu węglowego CO2 w cyklu życia produktu

Wszyscy pracownicy AQ Wiring Systems STG  Spółki z o.o są odpowiedzialni za środowisko.

              

  Ewa Sulewska   

Dyrektor Zarządzający

Wydanie: IX

2021-03-04