Cision Websolutions

Kvalitet & Miljö

Kvalitetspolicy

  • Genom våra värderingar och vårt åtagande för total kvalitet, genomför vi ständiga förbättringar för att möta våra kunders krav och förväntningar.
  • Allt arbete vi utför är ett bevis på vår kompetens och en rekommendation för kommande affärer.
  • Alla medarbetare ansvarar för kvalitet.

 

Miljöpolicy

  • Verksamheten ska bedrivas så att naturresurser bevaras och miljön skyddas.
  • Vi ska följa regler och lagstiftning, ständigt arbeta med förbättringar för att minska eller förebygga vår miljöpåverkan utifrån ett livcykelsperspektiv - från konstruktion till leverans.
  • Alla medarbetare har ansvar för miljön.

 

Certifieringar

ISO 9001

ISO 14001