Cision Websolutions

Kvalitet & Miljö

Kvalitetspolicy

 • Vi ska lyssna på våra kunder för att förstå deras behov samt bygga upp ett förtroende som gör att vi kan tillhandahålla produkter och  lösningar som uppfyller deras krav.
 • Vi ska arbeta enligt vår värdering ”Rätt från mig” och ta ett personligt ansvar för att öka våra kunder och leverantörers nöjdhet och på så sätt bidra med en högre kvalitet både på produkt och relation.
 • Vi åtar oss att uppfylla tillämpliga krav samt att arbeta för att ständigt förbättra vårt ledningssystem.
 • Genom våra värderingar och vårt åtagande för total kvalitet, genomför vi ständiga förbättringar för att möta våra kunders krav och förväntningar.
 • Vi ska sätta tydliga mätbara kvalitetsmål och löpande följa upp dessa
 • Allt arbete vi utför är ett bevis på vår kompetens och en rekommendation för kommande affärer.
 • Alla medarbetare ansvarar för kvalitet.

 

Miljöpolicy

 • Verksamheten ska bedrivas så att naturresurser bevaras och miljön skyddas.
 • Vi ska arbeta med att reducera vår miljöpåverkan samt genomföra årliga revideringar genom verktyget Ecovadis.
 • Vi ska följa regler och lagstiftning, ständigt arbeta med förbättringar för att minska eller förebygga vår miljöpåverkan utifrån ett livcykelsperspektiv - från konstruktion till leverans till grav.
 • Alla medarbetare har ansvar för miljön.

 

Certifieringar

ISO9001 2023.pdf

ISO14001 2023.pdf