Cision Websolutions

AQ Magnetica Italy S.r.l

AQ Italy är ett försäljnings- och utvecklingskontor inom AQ-koncernen med inriktning mot Syd- och Centraleuropa. Det grundades 2003 och har som huvudinriktning induktiva komponenter. Då våra designers är involverade i ett tidigt skede i processen kan vi skapa kostnadseffektiva lösningar och en effektiv industrialisering tillsammans med tillverkande företag inom AQ-koncernen.