Cision Websolutions

Tjänster

AQ Lasertool erbjuder ett brett utbud av olika tillverkningsprocesser av hög kvalitet:

 • Laserstansningsbearbetning
 • Laserskärning
 • Stansning
 • Automatpressning
 • Manuell pressning
 • Excenter- och hydraulpress
 • Kantpressning
 • Höghastighetsbearbetning
 • Svetsning (manuell, punkt, robot)
 • Friktionssvetsning (FSW)
 • Nitning
 • Ytbehandling (ED, pulverlackering)
 • Montering
 • Mätning & provning

Designstöd

Vårt ingenjörsteam består av fler än 15 ingenjörer, vilket ger goda möjligheter att erbjuda ett omfattande stöd till våra kunder.

Produktintroduktion

Full PPAP-process: Produktintroduceringsprocess, prototypframställning, dokumentation, validering, provning, industrialisering och kvalitetssäkring.

Friktionssvetsning

AQ Lasertool OÜ är den första underleverantören i de baltiska länderna som arbetar med den nya, starkare och billigare metoden för aluminiumsvetsning – friktionssvetsning (FSW). Denna metod kallas felaktigt friktionssvetsning. Faktum är att den borde kallas ”stryksvetsning”. Med denna metod ”stryker” ett verktyg över de delar som skall sammanfogas mot varandra under högt tryck, vilket orsakar värme som får delarna att smälta samman. När rätt temperatur har uppnåtts upphör friktionen mellan delarna samtidigt som trycket hålls kvar tills svetsen är färdig. Med denna metod blir fogen starkare än om den svetsats på traditionellt sett.

I en traditionell svetsfog i aluminium har fogen ca 75 % av styrkan hos ursprungsmaterialet. Med FSW ökar styrkan till 95 % i området runt fogen och själva fogen är starkare än själva materialet. Anledningen till detta är att zonerna skapar en värme som aldrig når en temperatur som är tillräckligt hög för att påverka den kristallina strukturen hos ursprungsmaterialet. Vid fogen är strukturen bättre än hos det ursprungliga materialet samtidigt som fogen blir extremt slät och jämn.