Cision Websolutions

AQ Mekatronik

AQ Mekatronik utvecklar, designar och tillverkar utrustning för tågförarmiljöer. Vi erbjuder också underhållstjänster för kunder inom järnväg.

Verksamheten baseras på en lång erfarenhet av samarbete med kunder i både utvecklings- och tillverkningsfasen. I samarbetet har vi som mål att skapa den bästa lösningen utifrån kundens specifika krav på funktion, kostnad, miljöpåverkan, montagevänlighet och säkerställande av kvalitet.

 


Tillverkningsmetoder

Konstruktion och tillverkning av mekaniska komponenter, el- och elektronikmontage för tåg.