Cision Websolutions

Tjänster

AQ ParkoPrint är en kontraktstillverkare med totalansvar för de produkter som vi tillverkar på uppdrag av våra kunder Vi ser gärna långa samarbeten där våra tekniker utvecklar såväl tillverkningsmetoder som själva produkten i nära samarbete med kunden.

AQ ParkoPrint har en modern maskinpark och kunnig personal som alltid strävar efter att hålla hög kvalitet, flexibilitet och servicegrad till kunderna.

Vi kan erbjuda

• Produktutveckling
• FEM-beräkningar
• Konstruktion i 3D CAD - Autodesk Inventor Professional
• Legotillverkning av maskiner
• Hög kompetens inom anskaffning av material och komponenter på världsmarknaden
• Från idé till produktion
• Prototyptillverkning
• Fabriksreparationer av elektronik och mekanik

Kännetecknande för verksamheten är stort engagemang och en anda av att se möjligheterna.