Cision Websolutions

Produktion

Kablagetillverkning och tillverkning av Elektromekaniska moduler

Kablagetillverkning är AQ Wiring Systems viktigaste produktområde. Vi erbjuder ett brett utbud av kablageprodukter för nästan alla applikationer, dvs. anpassade kablage med valfritt antal ledningar, terminaler, kopplingar och höljen. Alla kvalitetstestade och klara för installation. Vi har även stor erfarenhet av utformning och tillverkning av komplexa elektromekaniska moduler såsom förarmoduler för tåg, inom den marina industrin och för företag inom bygg- och anläggningsutrustning. Att ha ett nära samarbete med våra kunder har många fördelar, såsom lägre kostnader samt ständigt ökad kunskap.

Teknik och Utveckling

AQ Wiring Systems har mer än 40 års erfarenhet av kabagetillverkning – erfarenhet som har lärt oss två viktiga saker:

  • Vi skall alltid erbjuda våra kunder produkter av högsta tekniska kvalitet.
  • Vi skall ständigt förbättra och utveckla nya rationella metoder för hela produktionsprocessen.

AQ Wiring Systems använder ett modernt design verktyg, VeSys, där vi kan importera de flesta CAD-system på marknaden in i vårt system och på ett effektivt sätt utforma och kostnadsoptimera produktionsprocessen. Nära samarbete med kundens tekniska projektledning under konstruktionsfasen, har visat sig vara det mest effektiva sättet att minska den totala kostnaden för produkten.