Cision Websolutions

Produktion

Vi levererar kundanpassade elsystem & kablage till försvars-, medicin- och skogsindustri.

 

Mer än 30 års erfarenhet av kablagetillverkning har lagt grunden för vår verksamhet idag.

  • Vi skall alltid erbjuda våra kunder produkter av högsta tekniska kvalitet.
  • Vi skall ständigt förbättra och utveckla nya rationella metoder för hela produktionsprocessen.
  • Under konstruktionsfasen vill vi ha ett när samarbete med kundens tekniska projektledning för att förbättra den totala kostnaden för produkten.
  • Produktleveranstiden är viktig, vårt mål är att leverera en prototyp på 72h.