Cision Websolutions

Koppardetaljer

Koppardetaljer

Genom ett långt och nära samarbete med våra kunder bl.a. inom spårfordons- och kraftindustrin har vi inom AQ skaffat oss en bred erfarenhet av kopparbearbetning. Vi är idag en av Sveriges största tillverkare av koppardetaljer och tillverkar detaljer i alla former och utföranden, vi anpassar oss efter kunders behov och önskemål.

 

I alla former och utföranden

I vår kopparline finns utrustning för produktion av såväl stora som små serier, stansade och bockade både på låg- och högkant och försedda med olika typer av presselement. Vi arbetar i olika kopparkvalitéer baserade på plåt- band eller stångmaterial. Vi köper stora volymer koppar direkt från produktionsverk. Vi erbjuder även samtliga ytbehandlingsmetoder av våra skenor.

 

Kompetens

Inom AQ Group finns en egen utvecklingsavdelning med konstruktörer som möjliggör optimerad design för bästa funktion till lägsta tänkbara kostnad. Teknisk och kundorienterad personal finns på plats som kan agera "bollplank" vid frågor avseende utformning och dimensioner m.m. Vi har även skapat effektiva och enkla processer utan krav på CAD-ritade underlag.

 

Tillverkningsmetoder och korta ledtider

Vi har en flexibel och snabbomställd maskinutrustning/maskinpark. I maskinparken finns utrustningar för stansning och bockning av skenor i NC-maskiner samt koordinatstansning av komponenter från kopparplåt. Vi har även möjlighet till vattenskärning av mer komplicerade detaljer. Vi kan vid akuta behov erbjuda korta leveranstider.

 

AQ erbjuder:

  • Kompetens och tillverkningsmetoder
  • Optimerad design för bästa funktion till lägsta tänkbara kostnad
  • Flexibel och snabbomställd maskinutrustning
  • Vattenskärning av mer komplicerade detaljer
  • Samtliga ytbehandlingsmetoder
  • Koppar direkt från produktionsverk
  • Korta leveranstider