Cision Websolutions

Produktutveckling

Produktutveckling och konstruktion

AQ har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med konstruktion och produktutveckling i olika former. Genom flexibilitet och hög kompetens erbjuder vi våra kunder effektiva och unika lösningar, utifrån varje kunds specifika behov.

 

Kompetent och kundnära

AQ är vana att medverka i kunders arbete med konstruktion och utveckling av olika typer av produkter. Vår insats kan vara allt från att ta fram ritningar till redan existerande produkter, till att från en idé tillsammans med kunden utveckla en konstruktion som har en optimerad design för bästa möjliga funktion till lägsta tänkbara kostnad. Våra kunder är globala företag så väl som företag i vår lokala närhet och återfinns i en rad olika branscher exempelvis ventilation och VVS, elkrafts-, fordons- och tågindustrin. 

 

Effektivt konstruktionsarbete

För att leva upp till marknadens krav och förväntningar, att leverera kostnadseffektiva, servicevänliga konstruktionslösningar för produkter i serie- eller projektform med varierande komplexitet och omfattning, använder vi oss i första hand av 3d-konstruktionsverktyget Solid Works.

 

AQ ger dig som kund det lilla extra

I vår ambition att stödja våra kunder "från idé till färdig produkt", erbjuder vi såväl konstruktion/design som produktionstekniska resurser. Om behov av unika kompetenser finns kan vi självklart ombesörja även detta med hjälp av vårt närverk av specialister inom respektive område.

 

AQ erbjuder:

Framtagning av dokumentation/ritningar för redan existerande produkter

Konstruktion för att utveckla eller vidareutveckla produkter

Konstruktion från idé till färdig produkt

Framtagning av prototyper