Cision Websolutions

Inköp

AQ Plast AB är en leverantör av formsprutade plast detaljer och plåtdetaljer av hög kvalitet. AQ Plast levererar huvudsakligen produkter till fordonsmarknaden men även till andra  kunder som ställer höga krav. Fordonsindustrin ställer hårda krav på alla sina processer vilket naturligtvis även inkluderar inköp av varor och tjänster. För att tillgodose dessa krav krävs att både vi och våra leverantörer i alla lägen är konkurrenskraftiga vad gäller kvalitet, pris, korta ledtider, hög leveranssäkerhet och flexibilitet. AQ Plast är beroende av att våra leverantörer tar en aktiv roll i produktutvecklingsprojekt och att de tar ansvar för de områden där de har sin spetskompetens. För att klargöra de krav som ställs på er som leverantör så är detta leverantörsmanual framtagen. Som leverantör till AQ Plast uppmanas ni att arbeta i enlighet med vår miljöpolicy och Code of Conduct. Dessa
återfinns på vår hemsida: AQ Group - Policyer

En detaljerad policy för vad som förvantas av leverantörer till AQ Plast AB finns här:

AQ Plast Basic Supplier Requirements rev.1 (Policy) (ID 33867).pdf