Cision Websolutions

Policyer

 

Kvalitetspolicy

  • Genom våra värderingar och vårt åtagande för total kvalitet, genomför vi ständiga förbättringar för att möta våra kunders krav och förväntningar.
  • Allt arbete vi utför är ett bevis på vår kompetens och en rekommendation för kommande affärer.
  • Alla medarbetare ansvarar för kvalitet.

 

Miljöpolicy

  • Verksamheten ska bedrivas så att naturresurser bevaras och miljön skyddas.
  • Vi ska följa regler och lagstiftning, ständigt arbeta med förbättringar för att minska eller förebygga vår miljöpåverkan - från konstruktion till leverans.
  • Alla medarbetare har ansvar för miljön.

Dataskyddsdeklaration

På AQ Group tar vi dataskydd på allvar. Denna deklaration beskriver vårt åtagande att skydda din personliga information och förklarar hur vi hanterar data på vår webbplats.

Vilken information samlar vi in? Vi samlar inte in eller lagrar några personuppgifter som kan offentliggöras på vår webbplats. Mer specifikt sparar vi inte:

  1. Identifierbar personlig information: Vi sparar inte namn, adresser, telefonnummer eller andra personligt identifierbara detaljer.
  2. Känslig information: Vi samlar inte in känslig information såsom finansiella uppgifter, hälsoregister eller personnummer.

Hur använder vi data? Eftersom vi inte sparar någon information som kan publiceras, använder vi inte några data för offentlig visning eller delning.

Din integritet är viktig för oss, och vi följer strikta riktlinjer för att säkerställa att din information är skyddad

Uppförandekoder

Uppförandekod

Uppförandekod för leverantörer

Kontakt oss gärna för att uppmärksamma oss om oegentligheter där AQs uppförandekod inte efterlevs alternativt där nationella lagar eller förordningar bryts. Din identitet är skyddad. 

whistleblower@aqgroup.com