Cision Websolutions

Policyer

 

Kvalitetspolicy

  • Genom våra värderingar och vårt åtagande för total kvalitet, genomför vi ständiga förbättringar för att möta våra kunders krav och förväntningar.
  • Allt arbete vi utför är ett bevis på vår kompetens och en rekommendation för kommande affärer.
  • Alla medarbetare ansvarar för kvalitet.

 

Miljöpolicy

  • Verksamheten ska bedrivas så att naturresurser bevaras och miljön skyddas.
  • Vi ska följa regler och lagstiftning, ständigt arbeta med förbättringar för att minska eller förebygga vår miljöpåverkan - från konstruktion till leverans.
  • Alla medarbetare har ansvar för miljön.

 

Uppförandekoder

Uppförandekod

Uppförandekod för leverantörer

Kontakt oss gärna på, whistleblower@aqgroup.com för att uppmärksamma oss om oegentligheter där AQs uppförandekod inte efterlevs alternativt där nationella lagar eller förordningar bryts. Din identitet är skyddad.