Cision Websolutions

Affärsområden

AQ Group består av ca 40 operativa dotterbolag fördelade inom 6 affärsområden.

Affärsområdena kan leverera hela projekt från initial idé till konstruktion, inköp av material och komponenter, produktion, montage och testning. Varje dotterbolag har en konstruktionsavdelning i nära samarbete med kunderna och med produktionen. Mer information finns under delen Tjänster under varje dotterbolag.

AQ Group har dessutom ett antal kontor som är dedikerade för tjänster inom Konstruktion.