Cision Websolutions

AQ Group

AQ Group är en global tillverkare av komponenter och system till krävande industrikunder.

Verksamheten är uppdelad i segmenten System och Komponent. Inom segment System ingår våra affärsområden Elskåp och Systemprodukter. Inom segmentet Komponent ingår våra affärsområden Formsprutning, Induktiva komponenter, Kablage samt Plåtbearbetning.

Verksamheterna är organiserade i dessa specialiserade affärsområden med rörelsedrivande bolag som erbjuder kostnadseffektiva lösningar för våra kunder. Den samlade kunskapen inom AQ Group tillsammans med global närvaro erbjuder unika fördelar för kunder runt om i världen. Kvalitet är alltid centralt i allt vi är engagerade i och något som vi ständigt arbetar med att utveckla. I vår värld går kvalitet och effektivitet hand i hand.

Historik i korthet

Visa historik

1994 – AQ Group startar genom en sammanslagning av Aros Kvalitetsplast och transformatoravdelningen inom ABB
1996 – Förvärv av en bulgarisk transformatorfabrik i Godech, AQ Magnit AD
1998 – Förvärv av Ericssons transformatorverksamhet i Söderhamn
2001 – AQs aktie noteras på Aktietorget den 6:e juni
2003 – Förvärv av AQ Electric AD i Bulgarien
2004 – Förvärv av två mekanikfabriker i Sverige och en i Kina
2006 – Förvärv av AQ Lasertool med verksamhet i Sverige och i Pärnu, Estland
2008 – Förvärv av Kinesisk tillverkare av transformatorer
2009 – Förvärv av Segerström i Eskilstuna
2010 – Förvärv av TVAB, kablagetillverkning i Sverige och Polen
2012 – Förvärv av Durapart med verksamhet i Litauen och Mexico
2013 – Förvärv av Arkivator i Falköping och IPP i Lyrestad
2014 – Förvärv av Carat i Bulgarien och Sertec Engineering samt Foleshill Metal Finishing i Estland
2015 – Förvärv av Anton Kft i Ungern
2016 – Förvärv av Gerdins Industrial Systems i Sverige och Polen samt Magnetica Srl i Italien och Serbien
2017 – AQs aktie noteras på Nasdaq Stockholms huvudmarknad den 16:e januari
2018 - Förvärv av Mecanova Oy i Finland och Estland och B3CG Interconnect i Kanada och USA
2019 - Förvärv av Trafotek i Finland, Estland, Kina, Brasilien och Tyskland och MiniCon i Sverige
2021 - Förvärv av Schaffner Group, Power Magnetics Division