Cision Websolutions

Årsstämma 2019

Årsstämman hölls den 25 april 2019, kl. 18:00 på Aros Congress Center, Munkgatan 7, i Västerås.

Protokoll årsstämma 2019.pdf

Kommuniké från årsstämman

Kallelse till årsstämma i AQ Group AB 2019.pdf

AQ Fullmaktsformulär stämma 2019.pdf

Valberedningens förslag till val av styrelse 2019.pdf

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare AQ Group 2019.pdf

Revisorsyttrande Ledande befattningshavares ersättningar 2018.pdf

Styrelsens förslag till beslut om vinstdisposition 2018.pdf

Styrelsens redovisning av utvärderingen enligt artikel 9.1 för 2018.pdf