Cision Websolutions

Finansiella mål

AQ Groups styrelse har fastställt mål för koncernen. Målen innebär att koncernen styrs med avseende på en god vinst, hög kvalitet och leveranssäkerhet, stark tillväxt med en sund finansiell risknivå.

Målen är följande:

  Mål 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Soliditet % >40 63 56 56 57 52 58 61 60 58 63 56
Marginal (EBT) % 8,0 8,4 6,8 8,1 7,7 6,3 4,2 6,4 8,5 7,2 7,1 6,2
Tillväxt % 15,0 27,2 28,9 13,5 -5,7 9,5 16,1 22,2        

 

Utdelningspolicy: Utdelningen motsvarar ca 25 % av ett genomsnittligt resultat efter skatt över en konjunkturcykel. Bolagets finansiella konsolideringsbehov måste dock alltid beaktas.