Cision Websolutions

Produktion

Vi har ett arbetssätt som är mycket kundfokuserat i en organisation med kundteam. Kundteamet har fullt ansvar mot kunden i alla avseenden. I syfte att säkerställa ett gott resultat används effektiva stödprocesser i hela produktionsflödet, från order till leverans. Vi använder väl utvecklade metoder och verktyg i syfte att säkerställa att vi gör rätt saker. Arbetet bedrivs ofta tillsammans med kunden, där fokus är produktutveckling och kostnadsreduktion.

En av nycklarna för en låg totalkostnad ligger i en effektiv styrning av material- och produktionsflödet. I samband med start av produktion eller vid ändringar gör vi ledtidsanalyser på material och produktionsflöde. Syftet är att göra en optimal lösning för varje kund och situation.