Cision Websolutions

Årsstämma 2024

Årsstämman 2024 kommer att hållas 18 april kl. 18:00 i Konserthuset i Västerås

Kallelse Årsstämma i AQ Group AB 2024.pdf
Fullmaktsformulär Årsstämma AQ Group AB 2024.pdf
Valberedningens förslag inför årsstämman 2024.pdf
Presentation av styrelseledamöter inför årsstämma 2024.pdf
Instruktion till valberedningen, AQ Group AB.pdf
AQ Group Årsredovisning 2023 inklusive revisionsberättelse.pdf
Styrelsens förslagsdokument och yttrande enligt 18_4 ABL, 2024.pdf
Bilaga A - Optionsvillkor .pdf
Bolagsordning i föreslagen lydelse för AQ Group AB 2024 .pdf
Personuppgiftspolicy AQ Group.pdf
Ersättningsrapport AQ Group 2023.pdf
Revisorsyttrande ABL 8 54 ersättningar ledande befattningshavare AQ Group 2023.pdf