Cision Websolutions

Koncernledning


James Ahrgren 
Vd
Född: 1979
Tillträdde: 2021
Läs mer

Utbildning och erfarenhet: Ingenjörsstudier vid KTH i Stockholm, 10 års ledarskapserfarenhet i Kina vid Xylem, Huber + Suhner och AQ, arbetade i AQ Group management, Business Area Manager Injection Molding och MD AQ Plast, Investment Management erfarenhet från AB Traction inklusive flera styrelseuppdrag inklusive Drillcon Group, Sigicom och Ankarsrum Industries.

Äger mer än 5% av andelarna i: Lejla Invest AB

Innehav AQ: 7485 aktier


Christina Hegg
CFO
Född: 1970
Tillträdde: 1 april, 2020
Läs mer

Utbildning och erfarenhet: Civilekonom från Stockholms Universitet. Har arbetat mer än 20 år som revisor och även som CFO / Business Controller på två olika IS / IT-företag
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i dotterbolag inom AQ.

Äger mer än 5% av andelarna i: Pennstället 87 AB
Innehav AQ: 1000 aktier


Åsa Lostorp
Affärsområdeschef - Systemprodukter
Född: 1964
Tillträdde: 2014.
Läs mer
Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör i Maskinteknik från KTH och Executive MBA från Uppsala Universitet. Arbetade tidigare som AQ Koncerninköpschef fram till 2019. Har tidigare arbetat med försäljning samt inköp-, logistik- och produktionschef på ABB. 
Andra pågående uppdrag: VD i AQ ParkoPrint AB och styrelseledamot i dotterbolag inom AQ.
Äger mer än 5% av andelarna i:-
Innehav AQ: -

Per Lindblad
M&A och IT
Född: 1959
Tillträdde: 2008.
Läs mer
Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör i Teknisk Fysik. Arbetade tidigare som VD för AQ Trafo och affärsområdeschef för Induktiva komponenter fram till 2013. Har tidigare arbetat inom telekombranchen bl.a. som dotterbolags-VD inom Ericsson USA.
Pågående uppdrag: Styrelseledamot i dotterbolag inom AQ.
Äger mer än 5% av andelarna i:-
Innehav i AQ: 2 020 aktier

Ragnar Koppel
Marknad och Försäljning, 
Affärsområdeschef  - Sheet Metal Processing
Född: 1982
Tillträdde: 2019
Läs mer
Utbildning och erfarenhet: MSc i träbearbetningsteknik från Tallinn University of Technology. Tidigare arbetat som VD för AQ Lasertool och AQ Components Suzhou, tidigare som avdelningschef för Favor Ltd.
Andra pågående uppdrag: VD i AQ Components Västerås AB. Styrelseledamot i dotterbolag inom AQ.
Äger mer än 5% i: Teraekspert OÜ, Pernauer OÜ
Innehav AQ: 1300 aktier

Paulina Duszel (Föräldraledig)
Marknad och Försäljning
Född: 1981
Tillträdde: 2019
Läs mer
Utbildning och erfarenhet: MBA-utbildning från Minot State University. Många års erfarenhet från internationell försäljning som Global Försäljningschef för AQ:s affärsområde Kablage.
Andra pågående uppdrag: -
Äger mer än 5% i: -
Innehav AQ: -