Cision Websolutions

Koncernledning


James Ahrgren 
Vd
Född: 1979
Tillträdde: 2021
Läs mer

Utbildning och erfarenhet: Ingenjörsstudier vid KTH i Stockholm, 10 års ledarskapserfarenhet i Kina vid Xylem, Huber + Suhner och AQ, arbetade i AQ Group management, Business Area Manager Injection Molding och MD AQ Plast, Investment Management erfarenhet från AB Traction inklusive flera styrelseuppdrag inklusive Drillcon Group, Sigicom och Ankarsrum Industries.
Äger mer än 5% av andelarna i: Lejla Invest AB
Innehav AQ: 64 340 aktier
Teckningsoptioner AQ:
 10 000


Christina Hegg
CFO
Född: 1970
Tillträdde: 2020
Läs mer

Utbildning och erfarenhet: Civilekonom från Stockholms Universitet. Har arbetat mer än 20 år som revisor och även som CFO / Business Controller på två olika IS / IT-företag
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i dotterbolag inom AQ.
Äger mer än 5% av andelarna i: Pennstället 87 AB
Innehav AQ: 7 500 aktier
Teckningsoptioner AQ:
4 000
 

 


Fredrik Spännare
IT
Född: 1971
Tillträdde: 2022
Läs mer

Utbildning och erfarenhet: Ekonomi, har arbetat mer än 25 år inom området Digital och Teknologi inom olika branscher, såsom flygbolag, teknik & tillverkning och tjänster. Har huvudsakligen arbetat i internationella företag och under de senaste 20 åren i ledande befattningar.
Äger mer än 5% av andelarna i:-

Innehav i AQ: -
Teckningsoptioner AQ:
1 000

Ragnar Koppel
Affärsområdeschef  - Plåtbearbetning; Formsprutning och Tunnplåtsstansning
Född: 1982
Tillträdde: 2019
Läs mer
Utbildning och erfarenhet: MSc i träbearbetningsteknik från Tallinn University of Technology. Tidigare arbetat som VD för AQ Lasertool och AQ Components Suzhou, tidigare som avdelningschef för Favor Ltd.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i dotterbolag inom AQ. Styrelsemedlem i Svenska Handelskammaren i Estland. Styrelsemedlem i Foreign Investors Council i Estland. 
Äger mer än 5% i: Pernauer OÜ
Innehav AQ:
50 930 aktier
Teckningsoptioner AQ:
5 000
 

Paulina Duszel 
Marknad och Försäljning
Född: 1981
Tillträdde: 2019
Läs mer

Utbildning och erfarenhet: MBA-utbildning från Minot State University. Många års erfarenhet från internationell försäljning som Global Försäljningschef för AQ:s affärsområde Kablage.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i dotterbolag inom AQ.
Äger mer än 5% i: -
Innehav AQ: -