Cision Websolutions

Tjänster

Från idé till färdig produkt

Med vår erfarenhet kan vi göra produktkonstruktion i 3D inklusive upprättande av kravspecifikation.

Formsprutningsvänligt

Om Ni har en egen produktkonstruktion kan vi bidra med vår kunskap och erfarenhet. AQ vill gärna bli involverade så tidigt som möjligt i utvecklingsprocessen. Då kan vi ofta föreslå lösningar som förbättrar plastdetaljen så att den blir enklare att tillverka och därmed sänker er produktkostnad.

Formverktyg

Med vår kompetens säkerställs konstruktion tillverkning av formverktyg som garanterar en långsiktig  och trygg detaljproduktion.

Som kund äger du själv verktyget och är inte bunden till någon leverantör av plastdetaljen - även om vi kommer att göra vårt yttersta för att behålla dig som kund.

På AQ har vi stor kunskap om olika material och kan ge dig råd vad gäller materialvalet. Vi bistår gärna med värdefull information i början av projektet, i syfte att optimera design och verktyg för att passa tillverkningsprocessen.

Detta garanterar högsta avkastning från råvaror och minimerar senare bearbetning. Med ytterligare stöd för vår egen verktygsverkstad kan vi säkra korta ledtider och maximal kostnadseffektivitet.

Verktygstillverkning

Framtagning av verktyg och prototyper erbjuder vi såväl från lågkostnadsland som från egen tillverkning. Detta garanterar god kvalitet och snabba leveranstider. Med vår kunskap supportar vi med konstruktionslösningar och förslag för en mer kostnadseffektiv produktion.

Vår kompetens och utrustning främjar en snabb och effektiv underhållsprocess i pågående produktion.

CAD-system

• Catia V5
• Pro-E
• Solid Works
• Inventor
• IDEAS