Cision Websolutions

Årsstämma 2023

Årsstämman 2023 hölls 20 april kl. 18:00 på Växhuset - Konsertsalen i Västerås.

AQ Group AB protokoll årsstämma 2023.pdf

Bilaga 1 - Röstlängd årsstämma 2023 (förvaras hos Bolaget)

Bilaga 2 - Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission.pdf

 

Kallelse Årsstämma i AQ Group AB 2023.pdf

Fullmaktsformulär Årsstämma AQ Group AB 2023.pdf

Personuppgiftspolicy AQ Group.pdf

Instruktion för valberedningen, AQ Group AB.pdf

Valberedningens förslag inför årsstämman 2023.pdf

AQ Group Årsredovisning inklusive revisionsberättelse 2022.pdf

Styrelsens förslagsdokument och yttrande enligt 18_4 ABL AQ Group AB.pdf

AQ Group Presentation av styrelseledamöter inför årsstämma 2023.pdf

Ersättningsrapport AQ Group 2022.pdf

Revisorsyttrande ABL 8 54 ersättningar ledande befattningshavare AQ Group 2022.pdf