Cision Websolutions

Årsstämma 2023

Årsstämman 2023 kommer att hållas 20 april kl. 18:00 på Växhuset - Konsersalen i Västerås.

Kallelse Årsstämma i AQ Group AB 2023.pdf

Fullmaktsformulär Årsstämma AQ Group AB 2023.pdf

Valberedningens förslag inför årsstämman 2023.pdf

AQ Group Presentation av styrelseledamöter inför årsstämma 2023.pdf

Instruktion till valberedningen, AQ Group AB.pdf

Personuppgiftspolicy AQ Group.pdf