Cision Websolutions

Bolagsstämma

Årsstämman 2022 kommer att äga rum den 21 april i Västerås. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan före januari månads utgång 2022 göra detta via e-post till ir@aqg.se (rubricera "Till Valberedningen") eller per brev till Valberedningen, AQ Group AB, Regattagatan 29, 723 48 Västerås.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande (på samma adress som ovan) senast den 3 mars 2022 för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till stämman.

Tidigare årsstämmor:

Årsstämman 2021

Årsstämman 2020

Årsstämman 2019

Årsstämman 2018

Årsstämman 2017

Årsstämman 2016

Årsstämman 2015

Årsstämman 2014