Cision Websolutions

Ägarbild

 

10 STÖRSTA ÄGARNA I AKTIEBOKEN (EUROCLEAR) - PER 2022-06-30 **

Namn Antal aktier Kapital % Röster %
Claes Mellgren m familj 3 618 015 19,78 19,78
Per Olof Andersson 3 558 975 19,45 19,45
Aeternum Capital 1 850 000 10,11 10,11
Verdipapirfonde Odin Sverige 1 800 000 9,84 9,84
Brown Brothers Harriman & Co., W9 1 692 637 9,25 9,25
Nordea Investment Funds 1 112 411 6,08 6,08
Grenspecialisten Förvaltning AB 281 022 1,54 1,54
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 242 699 1,33 1,33
Nordnet Pensionsförsäkring 154 152 0,84 0,84
Carnegie fonder 153 483 0,84 0,84
Summa Övriga 3 830 664 20,94 20,94
SUMMA TOTALT 18 294 058 100,00 100,00

** uppdateras kvartalsvis