Cision Websolutions

Ägarbild

 

10 STÖRSTA ÄGARNA I AKTIEBOKEN (EUROCLEAR) - PER 2023-06-30 **

Namn Antal aktier Kapital % Röster %
Claes Mellgren med familj 3 617 895 19,78 19,78
Per Olof Andersson 3 558 975 19,45 19,45
Nordea Investment Funds 1 764 505 9,65 9,65
Verdipapirfondet Odin Sverige 1 600 274 8,75 8,75
Brown Brothers Harriman & Co., W9 1 504 589 8,22 8,22
Aeternum Capital AS 959 119 5,24 5,24
Grenspecialisten Förvaltning AB 281 022 1,54 1,54
Avanza Pension 272 136 1,49 1,49
The Bank of New York Mellon SA/NV, W8IMY 216 867 1,19 1,19
State Street Bank and Trust CO, W9 167 654 0,92 0,92
Summa Övriga 4 351 022 23,78 23,78
SUMMA TOTALT 18 294 058 100,00 100,00

** uppdateras kvartalsvis