Cision Websolutions

Ägarbild

 

10 STÖRSTA ÄGARNA I AKTIEBOKEN (EUROCLEAR) - PER 2021-09-30 **

Namn Antal aktier Kapital % Röster %
Claes Mellgren m familj 3 618 015 19,78 19,78
Per Olof Andersson 3 558 975 19,45 19,45
Aeternum Capital 1 850 000 10,11 10,11
Verdipapirfonde Odin Sverige 1 800 000 9,84 9,84
Brown Brothers Harriman & Co., W9 1 697 696 9,28 9,28
Nordea Investment Funds 1 111 266 6,07 6,07
Avanza Pension 288 576 1,58 1,58
Grenspecialisten Förvaltning AB 281 022 1,54 1,54
Alcur Select 214 773 1,17 1,17
Nordnet Pensionsförsäkring 166 475 0,91 0,91
Summa Övriga 3 707 260 20,26 20,26
SUMMA TOTALT 18 294 058 100,00 100,00

** uppdateras kvartalsvis