Cision Websolutions

Ägarbild

 

10 STÖRSTA ÄGARNA I AKTIEBOKEN (EUROCLEAR) - PER 2023-12-29 **

Namn Antal aktier Kapital % Röster %
Claes Mellgren med familj 3 617 895 19,78 19,78
Per Olof Andersson 3 558 975 19,45 19,45
Nordea Investment Funds 1 800 389 9,84 9,84
Brown Brothers Harriman & Co., W9 1 431 920 7,83 7,83
Verdipapirfondet Odin Sverige 1 000 000 5,47 5,47
Aeternum Capital AS 950 000 5,19 5,19
Handelsbanken fonder 317 339 1,73 1,73
Grenspecialisten Förvaltning AB 281 022 1,54 1,54
Avanza Pension 261 857 1,43 1,43
State Street Bank and Trust co, W9 246 167 1,35 1,35
Summa Övriga 4 828 494 26,39 26,39
SUMMA TOTALT 18 294 058 100,00 100,00

** uppdateras kvartalsvis