Cision Websolutions

Ägarbild

 

10 STÖRSTA ÄGARNA I AKTIEBOKEN (EUROCLEAR) - PER 2022-12-30 **

Namn Antal aktier Kapital % Röster %
Claes Mellgren med familj 3 617 895 19,78 19,78
Per Olof Andersson 3 558 975 19,45 19,45
Aeternum Capital AS 1 850 000 10,11 10,11
Verdipapirfonde Odin Sverige 1 700 000 9,29 9,29
Brown Brothers Harriman & Co., W9 1 454 661 7,95 7,95
Nordea Investment Funds 1 327 113 7,25 7,25
Grenspecialisten Förvaltning AB 281 022 1,54 1,54
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 271 049 1,48 1,48
Carnegie fonder 153 483 0,84 0,84
Handelsbanken fonder 146 339 0,80 0,80
Summa Övriga 3 933 521 21,50 21,50
SUMMA TOTALT 18 294 058 100,00 100,00

** uppdateras kvartalsvis