Cision Websolutions

Hållbarhet

Hållbar utveckling

AQ Groups (AQ) värderingar och engagemang för hållbar utveckling har, och kommer alltid att ha en hög prioritet, och kommer att stödjas i beslut, åtgärder och uppföljning. Det innebär en ständig strävan efter balans mellan ekonomisk utveckling, miljöförbättringar och socialt ansvar.

Vårt arbete med hållbar utveckling är uppdelat i tre samverkande huvudområden.