Cision Websolutions

Affärsmodell

Att utveckla, tillverka och montera komponenter och system till krävande industrikunder. Att med vårt åtagande för Total Kvalitet göra våra kunder till långsiktiga samarbetspartners.
Verksamheten är uppdelad i segmenten System och Komponent. Inom segmentet System ingår våra affärsområden Elskåp och Systemprodukter. Inom segmentet Komponent ingår våra affärsområden Formsprutning, Induktiva komponenter, Kablage, Plåtbearbetning samt Speciella Teknologier och Konstruktion. Verksamheterna är organiserade i dessa specialiserade affärsområden med rörelsedrivande bolag som erbjuder kostnadseffektiva lösningar för våra kunder.