Cision Websolutions

Investerare

AQ Group är sedan den 16:e januari 2017 noterade på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Här kan du hitta information om aktien, dess utveckling, samt om AQ Groups bolagsstyrning. 

Informationen är uppdelad i fem kategorier:

Aktien
Information om AQ aktien

Finansiell information
Rapporter, flerårsöversikt, finansiella mål samt presentationer om bolaget.

Press
Press-meddelanden.

Presentationer
Presentationer för investerare

Kalendarium
AQ Groups finansiella kalender.

Bolagsstyrning
Information angående bolagets styrning.

Hållbarhetsredovisning
Information angående bolagets hållbarhetsredovisning.

Kontakta vår IR-avdelning för ytterligare information gällande aktien eller Bolaget

.