Cision Websolutions

Flerårsöversikt

Koncernen

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Nettoomstättning, MSEK 4819 5113 4667 4020 3289 2931 2616 2527
Rörelseresultat, MSEK 401 340 208 263 281 201 182 159
Resultat efter finansnetto, MSEK 369 321 198 256 279 211 186 156
Rörelsemarginal 8,3% 6,7% 4,5% 6,5% 8,6% 6,9% 7,0% 6,3%
Kassalikviditet 173% 106% 111% 125% 142% 149% 145% 122%
Soliditet 57% 52% 58% 61% 60% 58% 63% 56%
Avkastning på totalt kapital 10,8% 10,1% 7,4% 10,3% 13,1% 12,0% 11,8% 10,7%
Avkastning på eget kapital efter skatt 15,1% 13,8% 8,9% 13,2% 17,9% 15,3% 15,5% 14,8%
Antal anställda i Sverige 794 856 900 1043 1005 812 827 853
Antal anställda utanför Sverige 5097 5474 5169 4505 4158 3706 3073 2632
                 
Nyckeltal per aktie, SEK                
Årets Resultat 17,24 14,37 8,26 11,14 13,01 9,44 8,32 6,83
Utdelning (1) 0 0 2,75 2,75 2,75 2,25 2,00 1,60
Eget Kapital 119,75 110,15 97,45 89,82 79,98 64,86 58,51 49,10
Antal Aktier, tusental 18294 18294 18 294 18 294 18 294 18 034 18 034 18 034

(1) Till stämman framlagt förslag för respektive år