Cision Websolutions

Om Induktiva komponenter

Induktiva komponenter från AQ finns i några av de mest krävande tillämpningar, till exempel i frekvensomriktare, höghastighetståg, sol- och vindenergi, marin och off-shore, i reläskydd, i militär utrustning, flyg och i utrustning för processautomation. Våra produkter är till stor del utvecklade i samarbete med kunden. Denna möjlighet utnyttjas av allt fler företag, eftersom det ger möjlighet till ekonomiskt och tekniskt optimala lösningar.

På vårt program finns ett brett spektrum av transformatorer och induktorer:

 • Transformatorer och induktorer för kretskortsmontage
 • Enfas- och trefastransformatorer, EI-snitt, klippta kärnor, C-snitt, UI-snitt
 • Enfas- och trefasinduktorer, EI-snitt, klippta kärnor, C-snitt, UI-snitt, AC-utförande med övertoner och olika kurvformer samt DC-utförande för glättning
 • Transformatorer och induktorer för traktion
 • Transformatorer med integrerad induktor
 • Krafttransformatorer för marin, offshore och tunga industritillämpningar
 • Toroidtransformatorer
 • HF induktorer ≤ 25 kHz
 • HF transformatorer ≤ 15 kHz
 • Luftinduktorer
 • Drosslar
 • Reaktorer
 • Spolar
 • Filter
 • Systemspänning upp till 22 kV
 • Effekt 1VA till 12,5 MVA
 • Kylning genom naturlig konvektion eller forcerad kylning med luft eller vatten

För mer information angående våra produkter kan ni titta i våra kataloger. 

AQ Inductive Components.pdf

Customized Inductive Components.pdf

Small inductive components.pdf

Dry type transformers

Cast resin transformer


AQ erbjuder kundanpassad utveckling och tillverkning och erbjuder ett antal tjänster. Försäljning och produktutveckling sker hos 
AQ Trafo i Sverige
AQ Electric i Kina
AQ Italy i Italien
AQ Trafotek, i Finland och Tyskland
AQ Inductive Components i Tyskland
AQ Transformer Solutions i USA

AQ's produktion av induktiva komponenter sker hos 
AQ Magnit i Bulgarien
AQ Electric i Kina
AQ Inductive Components India i Indien
AQ Trafotek i Finland, Estland och Brasilien
AQ Transformer Solutions i USA
AQ Inductives Hungary i Ungern