Cision Websolutions

Miljön

Vår verksamhet och processer är utformade på ett sådant sätt att energi och råvaror används effektivt och avfall och restprodukter minimeras över produkternas livscykel.

Vi stöder försiktighetsprincipen genom att undvika material och metoder som medför miljö- och hälsorisker när lämpliga alternativ är tillgängliga.

Alla koncernens produktionsenheter är ISO14001 certifierade. Samtliga enheter har säkerställt att nationella miljölagar efterlevs.

UN Global Compact

AQ Group är en del av UN Global Compact sedan 2012. 

Hållbar verksamhet

Vi strävar efter att göra våra processer och produkter så miljövänliga som möjligt. Mål för CO2-utsläpp sätts i alla dotterbolag.

Det kontinuerliga arbetet med en hög kvalitetsnivå och leveransprecision betraktas som miljöförbättringar.

  • Kvalitetssäkrad tillverkning innebär minskad förbrukning av material, resurser och energi.
  • Leveransprecision gällande överenskommen volym och tid förhindrar oplanerade energikrävande tilläggsinsatser och extra leveranser.