Cision Websolutions

Bolagsinfo

Bolagsinformation
Bolagsnamn      AQ Group AB
Affärsidé   Att utveckla, tillverka och montera komponenter och system till krävande industrikunder. Att med vårt åtagande för Total Kvalitet göra våra kunder till långsiktiga samarbetspartners.
VD   James Ahrgren
SO   Patrik Nolåker
Styrelse   Per-Olof Andersson
Ulf Gundemark
Patrik Nolåker
Gunilla Spongh
Annika Johansson-Rosengren
Claes Mellgren
Lars Wrebo
Vegard Søraunet
Organisationsnr.   556281-8830
Utdelningsadress   Regattagatan 29
Postnummer   723 48
Ort/Säte   Västerås
Hemsida   www.aqgroup.com
e-postadress   info@aqgroup.com

 

 

Aktieinformation  
Aktienamn AQ
Kortnamn AQ
ISIN-kod SE0000772956
OrderBookID 13236
Antal Aktier 18 294 058
Kvotvärde 2,00kr
Handelsstart aktietorget 2001-06-06
Värdepapperstyp aktie