Cision Websolutions

Bolagsinfo

Bolagsinformation
Bolagsnamn      AQ Group AB
Affärsidé  

Att utveckla, tillverka och montera komponenter och system till krävande industrikunder. Att med vårt åtagande för Total Kvalitet göra våra kunder till långsiktiga samarbetspartners. 

VD   James Ahrgren
Styrelseordförande   Claes Mellgren
Styrelsemedlemmar   Per-Olof Andersson
Ulf Gundemark
Gunilla Spongh
Lars Wrebo
Kristina Willgård
Organisationsnr.   556281-8830
Utdelningsadress   Regattagatan 29
Postnummer   723 48
Ort/Säte   Västerås
Hemsida   www.aqgroup.com
e-postadress   info@aqgroup.com
     
Aktieinformation    
Aktienamn   AQ
Kortnamn   AQ
ISIN-kod   SE0000772956
OrderBookID   13236
Antal aktier   18 294 058
Kvotvärde   2,00kr
Handelsstart aktietorget   2001-06-06
Värdepapperstyp   aktie
18 294 058