Cision Websolutions

Om Systemprodukter

AQ konstruerar, tillverkar och levererar ett spektra av maskiner och automater. Exempel på detta är biljettmaskiner för parkering och färdbiljetter, bankomater, förpackningsmaskiner, printrar samt passautomater.

Produkterna, som ofta är tekniskt avancerade, utvecklas och vidareutvecklas i nära samarbete med våra kunder för att åstadkomma kostnadsmässigt och tekniskt optimerade lösningar.

Vi arbetar för att skapa och bevara långvariga affärsrelationer där vi är kundens producerande part som skapar mervärden i form av kostnadseffektivitet, kvalitet, utveckling, leveransprecision och logistiklösningar.

  • Totalansvar för våra samarbetspartners
  • Hög kompetens inom konstruktion
  • Konstruktion i 3D CAD. T ex. Inventor Pro, Solid Works, Solid Edge, Siemens NX, Pro Engineer
  • Användning av moderna metoder och komponenter för kostnadseffektiv produktion
  • Kompetens för utveckling och vidareutveckling av produkter
  • Kompetens inom anskaffning av material och komponenter på världsmarknaden
  • Provning av såväl mekanik som programvara
  • Leverans till slutkund
  • Reparationer och service

AQ:s produktion av komplexa maskiner sker på AQ ParkoPrint i Gävle, AQ Enclosure Systems i Vaggeryd och Falköping, AQ Electric i Bulgarien, AQ Electric i Kina och slutligen på AQ M-Tech i Uppsala.