Cision Websolutions

Om Elskåp

AQ är en komplett partner för elektriska system. Vår utrustning sitter i en mängd olika applikationer som har levererats över hela världen.

Några exempel är elskåp till krävande livsmedelsindustri, avancerade bankomater, manöver och kraftutrustning till fartygskranar, styrutrustning för automatiserad godshantering i hamnar, kontroll och styrsystem för stora motorer och generatorer.

Genom ett gemensamt och långsiktigt samarbete med våra kunder har vi utvecklat produkter som idag är anpassade efter dagens krav på säkerhet och informationsteknik. Samtliga enheters arbetssätt är certifierade enligt ISO 9000, men vi kan även leverera kvalitetssäkrad utrustning enligt UL.

Vi har ett arbetsätt som är mycket kundfokuserat och flexibelt, vi är organiserade i kundteam, en verksamhet som har korta beslutsvägar och fullt ansvar mot kunden. Detta gör att vi kan åta oss uppdrag med korta ledtider som ställer höga krav på flexibilitet och leveranssäkerhet.

På vårt program finns:

  • Framtagning av prototyper.
  • Serieproducerade produkter, allt från små till stora serier.
  • Projektproducerade produkter, små som stora projekt.
  • Konstruktion i modern CAD-miljö.
  • Helhetsåtaganden, från konstruktion till installation.
  • Att driva projekt för att kostnadsreducera produkter och system.

Försäljning, produktutveckling och produktion sker i:
AQ Elautomatik i Sverige
AQ Electric & Enclosures Suzhou i Kina 
AQ Electric Radomir i Bulgarien