Cision Websolutions

Årsstämma 2017

 

Protokoll Årsstämma 2017.pdf

Kallelse till stämma 2017.pdf

Fullmaktsformulär stämma 2017(1).pdf

Revisorsyttrande ang riktlinjer för ersättning.pdf

Riktlinjer för ersättning till ledande befattn havare.pdf

Styrelsens förslag till beslut om vinstdisposition 2016(1).pdf

Styrelsens redovisning av utvärderingen enligt artikel 9 för 2016.pdf

Valberedningens motiverande yttrande om styrelse.pdf