Cision Websolutions

Styrelse och revisor

Enligt bolagsordningen ska AQs styrelse bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter, och inga stämmovalda suppleanter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bolagets styrelse består för närvarande av sex ledamöter, inklusive ordföranden. Uppdraget för samtliga ledamöter löper till slutet av kommande årsstämma. Nedan förtecknas styrelseledamöterna med uppgift om födelseår, år för inval i styrelsen, erfarenhet, pågående och tidigare uppdrag och aktieinnehav i Bolaget. Med aktieinnehav i Bolaget omfattas eget, direkt och indirekt innehav.

 


Claes Mellgren
Styrelsens ordförande
Född: 1959
Läs mer
Invald: 2018. Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare i Bolaget.
Utbildning och erfarenhet: 
Civilingenjör och grundare av AQ. Har tidigare varit verksam som produktions-, logistik- och platschef vid olika ABB enheter i Västerås. Claes har varit styrelseledamot i AQ Group AB fram till 2015 och var VD och koncernchef mellan oktober 2010 och augusti 2018. Tidigare styrelseordförande i Note AB.
Andra pågående uppdrag:
Styrelseledamot i  Ferroamp AB samt i Solö Mechanical Solutions Aktiebolag.
Äger mer än 5% av andelarna i: -
Innehav AQ: 3 603 975 aktier

Per-Olof Andersson
Styrelseledamot
Född: 1955
Läs mer
Invald: 1994. Styrelseordförande 2009-2018. Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare i Bolaget.
Utbildning och erfarenhet: 
Verktygsmakare 
Grundare av AQ
Andra pågående uppdrag: 
Styrelseordförande i Ociusnet Group AB och styrelseledamot i SPG Holding AB.
Äger mer än 5% av andelarna i:-
Innehav AQ: 3 558 975 aktier

Ulf Gundemark
Styrelseledamot
Född1951
Läs mer
Invald: 1998 oberoende*
Utbildning och erfarenhet: 
Civilingenjör Chalmers. Har internationell erfarenhet och har varit verksam som ansvarig för Elektroskandia/ Hagemeyer Nordics, IBM Utilities samt olika befattningar inom ABB. Har varit ordförande i Nordic Waterproofing Group, Lindab International, Swedish Stirling AB samt Bridge to China. Har även varit ledamot i Scandi Standard AB, Constructor Group AS, Lönne International AS, Solar Group AS, OptiGroup AB och Lantmännen Ekonomisk Förening.
Andra pågående uppdrag: 
Styrelseledamot i GUMACO AB.
Äger mer än 5% av andelarna i: Gumaco AB
Innehav AQ: 1 010 aktier

Gunilla Spongh
Styrelseledamot
Född: 1966
Läs mer
Invald: 2014 oberoende*
Utbildning och erfarenhet: 
Civilingenjör industriell ekonomi. Tidigare CFO Preem, chef internationella affärer och CFO Mekonomen.
Andra pågående uppdrag: 
Styrelseledamot i Byggmax, Consivo Group, Meds Apotek, Momentum Group, Lernia, Systemair, ViaCon, Dacke Industri och OptiGroup AB. Styrelseordförande i Bluefish Pharmaceuticals.
Äger mer än 5% av andelarna i: Gunilla Spongh Förvaltning AB
Innehav AQ: 600 aktier

Lars Wrebo
Styrelseledamot
Född1961
Läs mer
Invald: 2017 oberoende*
Utbilding och erfarenhet: Civilingenjör KTH. Har bred internationell erfarenhet inom fordonsindustrin. Har i koncernledningen varit ansvarig för inköp och produktion inom Volvo Cars samt för produktion och logistik inom MAN Truck & Bus. Har haft ett antal ledande befattningar inom Scania.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i LEAX Group AB, SMPP Holding AB och Thor Ahlgren AB.
Äger mer än 5% av andelarna i: -
Innehav AQ: 
4 000 aktier

Kristina Willgård
Styrelseledamot
Född: 1965
Läs mer
Invald: 2023 oberoende*
Utbilding och erfarenhet: Civilekonom, Lunds Universitet. Revisor Arthur Andersen AB, CFO Netwise AB, CFO Ericsson AB, CFO Addtech AB, VD och koncernchef AddLife AB. 
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i C-Rad. Styrelseledamot i Mölnlycke Health Care, Ernströmgruppen, Addnode Group samt InArea Group. Är en del av Aeternum Capitals advisory board.
Äger mer än 5% av andelarna i: -
Innehav AQ: 1 000 aktier

Jennifer Rock-Baley
Revisor
Ernst & Young AB
Läs mer
Andra pågående uppdrag: 
Recipharm Group, Oleter Group, Truecaller och Sida.

*Oberoende både i förhållande till Bolaget, Bolagets ledning och Bolagets större ägare.