Cision Websolutions

Styrelse och revisor

Enligt bolagsordningen ska AQs styrelse bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter, och inga stämmovalda suppleanter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bolagets styrelse består för närvarande av åtta ledamöter, inklusive ordföranden. Uppdraget för samtliga ledamöter löper till slutet av kommande årsstämma. Nedan förtecknas styrelseledamöterna med uppgift om födelseår, år för inval i styrelsen, erfarenhet, pågående och tidigare uppdrag och aktieinnehav i Bolaget. Med aktieinnehav i Bolaget omfattas eget, direkt och indirekt innehav.

 


Patrik Nolåker
Styrelsens ordförande
Född: 1963
Läs mer
Invald: 2015 oberoende*
Utbildning och erfarenhet: 
Civilekonom och MBA. Patrik har en bred internationell erfarenhet. Har tidigare varit CEO för Dywidag-Systems International, CEO för Alimak Hek Group, President Atlas Copco-Underground Rock Excavation Division, President Atlas Copco-Geotechnical Drilling and Exploration Division samt olika ledande befattningar inom ABB i Sverige och utomlands.
Pågående uppdrag: 
Styrelseordförande i Saferoad Group, Fibo Group och ViaCon Group samt styrelseledamot i Systemair AB, iMPREG och Palmarosia AB.
Äger mer än 5% av andelarna i: Palmarosia AB
Innehav AQ: 7000 aktier

Per-Olof Andersson
Styrelseledamot
Född: 1955
Läs mer
Invald: 1994. Styrelseordförande 2009-2018. Oberoende till Bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare i Bolaget.
Utbildning och erfarenhet: 
Verktygsmakare 
Grundare av AQ
Andra pågående uppdrag: 
Styrelseledamot i AQs dotterbolag och i Trifilon.
Äger mer än 5% av andelarna i:-
Innehav AQ: 3 558 975 aktier

Ulf Gundemark
Styrelseledamot
Född1951
Läs mer
Invald: 1998 oberoende*
Utbildning och erfarenhet: 
Civilingenjör Chalmers. Har internationell erfarenhet och har varit verksam som ansvarig för Elektroskandia/ Hagemeyer Nordics, IBM Utilities samt olika befattningar inom ABB. Har varit ordförande i Lindab International, Ripasso Energy AB samt Bridge to China samt ledamot i Scandi Standard AB, Constructor Group AS, Lönne International AS, Solar Group AS och Lantmännen Ekonomisk Förening.
Andra pågående uppdrag: 
Styrelseordförande i Nordic Waterproofing Group AB, styrelseledamot i Ripasso Energy AB, Opti Group AB, samt GUMACO AB.
Äger mer än 5% av andelarna i: Gumaco AB
Innehav AQ: 1 010 aktier

Gunilla Spongh
Styrelseledamot
Född: 1966
Läs mer
Invald: 2014 oberoende*
Utbildning och erfarenhet: 
Civilingenjör industriell ekonomi. Tidigare CFO Preem, chef internationella affärer och CFO Mekonomen, CFO CashGuard, CFO Enea samt ledande befattningar Fresenius Kabi och Electrolux.
Andra pågående uppdrag: 
Styrelseledamot i Byggmax (publ), Momentum Group (publ), Infranord, Lernia, Pierce Group, Swedish Stirling (publ), Systemair (publ) och G Spongh Förvaltnings AB.
Äger mer än 5% av andelarna i: Gunilla Spongh Förvaltning AB
Innehav AQ: 100 Aktier

Claes Mellgren
Styrelseledamot
Född: 1959
Läs mer
Invald: 2018. Beroende till Bolaget och bolagsledningen, eftersom han under de tre senaste åren har varit anställd i Bolaget. Beroende i förhållande till större aktieägare i Bolaget.
Utbildning och erfarenhet: 
Civilingenjör och har tidigare varit verksam som produktions- logistik och platschef vid olika ABB enheter i Västerås. Claes har varit styrelseledamot i AQ Group AB fram till 2015 och var koncernchef mellan oktober 2010 och augusti 2018.
Grundare av AQ.
Andra pågående uppdrag:
Styrelseledamot i AQs dotterbolag, styrelseledamot i Note AB och Automation Region.
Äger mer än 5% av andelarna i: -
Innehav AQ: 3 614 095 aktier

Lars Wrebo
Styrelseledamot
Född1961
Läs mer
Invald: 2017 oberoende*
Utbilding och erfarenhet: Civilingenjör KTH, Har bred internationell erfarenhet inom fordonsindustrin. Har i koncernledningen varit ansvarig för inköp och produktion inom Volvo Cars samt för produktion och logistik inom MAN Truck & Bus. Har haft ett antal ledande befattningar inom Scania.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i
LEAX och Lightning Technologies.
Äger mer än 5% av andelarna i: -
Innehav AQ: 
4000 aktier

Annika Johansson Rosengren
Styrelseledamot
Född: 1969
Läs mer
Invald: 2018 oberoende*
Utbilding och erfarenhet: Ekonom och Beteendevetare. Annika har arbetat i ledande positioner inom Human Resources i mer än 20 år. Hon har varit HR chef på Valeo, HR Direktör på ASSA ABLOY och är idag HR Direktör på Bombardier Transportation där hon har HR ansvaret för 19 länder.
Andra pågående uppdrag: -
Äger mer än 5% av andelarna i: -

Innehav AQ: 300 aktier

Vegard Søraunet
Styrelseledamot
Född: 1980
Read more
Invald: 2021
Utbildning och erfarenhet: En magisterexamen i redovisning och en magisterexamen i företagsekonomi från Norwegian School of Management BI, Norge och utbyte av MBA-program i finans från Bond University, Australien.
Andra pågående uppdrag: Vd och grundare av Aeternum Management AS, som förvaltar Aeternum Capital AS. Vd och styrelseordförande i Søraunet Invest AS.
Tidigare uppdrag(senaste fem åren): CIO för ODIN Forvaltning AS och investeringsdirektör på Seatankers Management Norway AS
Aktieinnehav i bolaget: Representerar aktieägaren Aeternum Capital AS som äger 10,11% i AQ Group.

Hök Olov Forsberg
Revisor
KPMG Sweden
Läs mer
Andra pågående uppdrag: 

Några av Hök Olovs andra kunder är Advania, Ovako, Smurfit Kappa och LKAB Minerals. Vidare leder Hök Olov revisionen av BillerudKorsnäs, FM Mattsson Mora Group och LKAB. Tidigare har Hök Olov under många år lett revisionen av Sandvik och varit huvudansvarig för flera av affärsområdena inom koncernen. Hök Olov är delägare i KPMG och chef för KPMGs revisionsverksamhet i Stockholm.


*Oberoende både i förhållande till Bolaget, Bolagets ledning och Bolagets större ägare.