Cision Websolutions

Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsstyrningsrapporterna för åren 2012-2015 har inte upprättats eller granskats utifrån lagkrav, då AQ under den perioden inte har omfattats av krav på bolag som handlas på en reglerad marknad.

Bolagsstyrningsrapport 2023.pdf
Bolagsstyrningsrapport 2022.pdf
Bolagsstyrningsrapport 2021.pdf
Bolagsstyrningsrapport 2020.pdf
Bolagsstyrningsrapport 2019.pdf
Bolagsstyrningsrapport 2018.pdf
Bolagsstyrningsrapport 2017.pdf
Bolagsstyrningsrapport 2016.pdf
Bolagsstyrningsrapport 2015.pdf
Bolagsstyrningsrapport 2014.pdf
Bolagsstyrningsrapport 2013.pdf
Bolagsstyrningsrapport 2012.pdf