Cision Websolutions

Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsstyrningsrapporterna för åren 2012-2015 har inte upprättats eller granskats utifrån lagkrav, då AQ under den perioden inte har omfattats av krav på bolag som handlas på en reglerad marknad.

Bolagsstyrningsrapport 2022.pdf

Bolagsstyrningsrapport 2021.pdf

Bolagsstyrningsrapport 2020.pdf

Bolagsstyrningsrapport 2019.pdf

Bolagsstyrningsrapport 2018.pdf

Bolagsstyrningsrapport 2017.pdf

Bolagsstyrningsrapport 2016.pdf

Bolagsstyrningsrapport 2015.pdf

Bolagsstyrningsrapport 2014.pdf

Bolagsstyrningsrapport 2013.pdf

Bolagsstyrningsrapport 2012.pdf