Cision Websolutions

Kalendarium

Finansiell kalender Datum
Bokslutskommuniké 2022 16/2 2023 kl. 8:00
Årsredovisning 2022 vecka 13 2023
Delårsrapport Q1 2023 20/4 2023 kl. 8:00
Årsstämma 20/4 2023 
Delårsrapport Q2 2023 14/7 2023 kl. 8:00
Delårsrapport Q3 2023 19/10 2023 kl. 8:00