Cision Websolutions

Kalendarium

Finansiell kalender

  Datum
Delårsrapport Q3 2021 21/10 2021 kl. 8.00
Bokslutskommuniké 2021 17/2 2022 kl. 8.00
Delårsrapport Q1 2022 21/4 2022 kl. 13.00
Årsstämma 21/4 2022 kl. 18.00
Delårsrapport Q2 2022 15/7 2022 kl. 8.00