Cision Websolutions

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningen i AQ Group AB (publ) innebär att säkerställa att bolaget sköts på ett för aktieägarna så effektivt sätt som möjligt, genom en kombination av skrivna regler och praxis. AQ Group följer i tillämpliga delar ”Svensk kod för bolagsstyrning” som gäller för svenska bolag vars aktier handlas på en reglerad marknad (NASDAQ Stockholm).

 

Alla AQs bolagsstyrningsrapporter finns i sin helhet här.