Cision Websolutions

Om Speciella Teknologier & Konstruktion

AQ är din kompletta produktionspartner, men vi erbjuder även avancerade tjänster inom produktutvekling, konstruktion och produktionsteknik.
Denna service ingår i vårt affärsområde Speciella Teknologier och konstruktion. 

 

Exempel på avancerade tjänster som vi idag tillhandahåller,

  • Utveckling av maskiner och verktyg samt avancerad bearbetning av komponenter till industriella gasturbiner
  • Design och tillverkning av verktyg för 4-komponentsformsptrunting av plastkartiklar
  • Produktveckling av mekanik i metal och plast till fordonsindustrin
  • Produktutvekling av kapslingar och komponenter till telekomindustrin
  • Egenutvecklade sensorer för medicintekniska applikationer
  • Utveckling av kundanpassade induktorer och transformatorer till tågindustrin med möjlighet att utföra elektrisk, termisk och mekanisk FEM validering i 3D
  • Utveckling och produktion av körkontroller, fotpedaler och förarbord till tågindustrin
  • Stödjer kunden med komponentval som är anpassad för lokal samt global produktion

AQ tillhandahåller dessa tjänster på en rad platser runt om i världen. Främst i Sverige, Ungern,
Bulgarien, Polen, Litauen och Kina.