Cision Websolutions

Ersättning ledande befattningshavare

Följande riktlinjer avseende ersättning ledande befattningshavare antogs på årsstämman 2022 att gälla tills vidare, dock längst till årsstämman 2026: 
AQ Group Ersättningsriktlinjer.pdf

Ersättningsrapporter återfinns nedan:
Ersättningsrapport AQ Group 2023.pdf
Ersättningsrapport AQ Group 2022.pdf
Ersättningsrapport AQ Group 2021.pdf