Cision Websolutions

Ersättning ledande befattningshavare

Följande riktlinjer avseende ersättning ledande befattningshavare antogs på årsstämman 2022: 
AQ Group Ersättningsriktlinjer.pdf

Ersättningsrapporten 2021: 
Ersättningsrapport AQ Group 2021.pdf