Cision Websolutions

Hållbarhetsredovisning

AQ har varit en aktiv medlem av UN:s Global Compact sedan 2012. AQ har fastställt 10 principer och mål för vårt hållbarhetsarbete. Principerna motsvarar de principer som anges i ramverket för UN:s Global Compact.

I vår hållbarhetsrapport presenterar vi våra principer, hur de implementeras och en presentation av mål och resultat. Vår "Communication on Progress and Sustainability report" har avgivits till UN Global Compact. Från och med 2022 är formatet för denna rapport ändrat och rapporteras endast digitalt direkt på deras portal, varför den saknas i tabellen nedan.

  Hållbarhetsrapport Communication on Progress and Sustainability report
2023 AQ Group Hållbarhetsrapport 2023.pdf  
2022 AQ Group Hållbarhetsrapport 2022.pdf  
2021 AQ Group Hållbarhetsrapport 2021.pdf AQ Group Communication on Progress and Sustainability report 2021.pdf
2020 AQ Group Hållbarhetsrapport 2020.pdf AQ Group Communication on Progress and Sustainability report 2020.pdf