Cision Websolutions

Tjänster

AQ Induktiva Komponenter kännetecknas av en hög servicegrad med många utvecklade tjänster:

  • Produktutveckling
  • Beräkningar
  • CAD-konstruktion
  • FE elektrisk och mekanisk analys
  • Prototypproduktion
  • Legotillverkning enligt kundunderlag
  • Elektriska mätningar
  • Typ- och rutintester enligt EN/IEC-standarder
  • Miljötester (i samarbete med externa lab)
  • Reparationer

Produktutveckling - Induktiva komponenter

Vi har en väl beprövad utvecklingsprocess. Vår utvecklingsavdelning har stor vana att tillsammans med kunden arbeta fram lösningar som motsvarar kundens krav och önskemål. Designarbetet sker i Solid Works där en 3D-modell av produkten skapas baserat på kundens specifikationer. Verifiering av konstruktionen, både mekaniskt och elektriskt, sker genom FEM-beräkningar och vi har dessutom egenutvecklade optimerings- och beräkningsprogram. Färdigkonstruerad produkt genomgår typprover (EN/IEC) för att säkerställa att alla kundkrav är uppfyllda innan serieleveranser påbörjas. Värmeprov utförs i vårt laboratorium där vi även kan genomföra impulsprov och partial-discharge tester.