Cision Websolutions

Pressmeddelanden 2016

 
Datum           Tid        Rubrik Dokument
2016-08-18 08:21 AQ Group har tecknat avsiktsförklaring att förvärva Gerdins industrial Systems
2016-07-21 08:30 Delårsrapport januari - juni 2016
2016-04-28 08:26 AQ Italy förvärvar Magnetica
2016-04-22 14:55 Kommunike från Årsstämman den 21 April 2016
2016-04-21 08:52 Delårsrapport januari - mars 2016
2016-04-15 11:07 AQ Groups aktie handlas exklusive utdelning den 22/4 2016
2016-03-24 10:05 Årsedovisning 2015                                                         
2016-03-16 14:02 Inbjudan till Årsstämma 2016
2016-03-15 08:43 AQ Group ansöker om upptagande till handel på Nasdaq Stockholm
2016-02-18 08:30 Bokslutskommuniké 2015
2016-01-11 13:15 Omstrukturering av AQ Plast AB:s verksamhet i Vadstena