Cision Websolutions

Prospekt

Nedan finner ni prospektet inför noteringen på Nasdaq Stockholm. Första handelsdag på Nasdaq var den 16/1 2017. 

Prospekt AQ.pdf

Propektet finns även på finansinspektionens webplats https://www.fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/