Cision Websolutions

Mål

AQ Groups styrelse har fastställt mål för koncernen. Målen innebär att koncernen styrs med avseende på en god vinst, hög kvalitet och leveranssäkerhet, stark tillväxt med en sund finansiell risknivå.

Målen är följande:

  Mål Utfall 2022
Produktkvalitet % 100 99.6
Leveranssäkerhet % 98 90.0
Soliditet % >40 56
Marginal (EBT) % 8 6.8
Tillväxt % 15 28.9

 

Utdelningspolicy: Utdelningen motsvarar ca 25 % av ett genomsnittligt resultat efter skatt över en konjunkturcykel. Bolagets finansiella konsolideringsbehov måste dock alltid beaktas.