Cision Websolutions

Mål

AQ Groups styrelse har fastställt mål för koncernen. Målen innebär att koncernen styrs med avseende på en god vinst, hög kvalitet och leveranssäkerhet, stark tillväxt med en sund finansiell risknivå.

Målen är följande:

  Mål Resultat 2020
Produktkvalitet 100% 99,5%
Leveranssäkerhet 98% 94,7%
Soliditet >40% 57%
Marginal (EBT) 8% 7,7%

 

Utdelningspolicy: Utdelningen motsvarar ca 25 % av ett genomsnittligt resultat efter skatt över en konjunkturcykel. Bolagets finansiella konsolideringsbehov måste dock alltid beaktas.